De vanligaste frågorna om Badrumsrenovering Nacka

Ska badrumsrenoveringen göras enligt GVK eller BKR? Vad är skillnaden mellan de två?

Det finns två standarder för badrumsrenovering, som båda räknas som fackmannamässiga utföranden. Dessa standarder har utfärdats av organisationerna Byggkeramikrådet (BKR) och Svensk våtrumskontroll (GVK). Byggkeramikrådet utfärdar ett s.k. Kvalitetsdokument för renoveringar som följt deras standard, medan Svensk våtrumskontroll kallar sina intyg, som utfärdats enligt standarden Säkra våtrum, för Våtrumsintyg

Den aktuella utgåvan av GVK:s branschregler är Säkra Våtrum 2016:1. Reglerna revideras dock vart femte år, och nya regler kommer därför att träda i kraft i januari 2021.

Hur ofta måste en badrumsrenovering göras?

Om ni anlitar en professionell hantverkare med våtrumslicens får ni ett våtrumsintyg när arbetet är slutfört. Detta intyg ger er tio års garanti på arbetet. Intyget gör även att ni kan få mer pengar för bostaden, vid en eventuell försäljning, eftersom det ger köparen en trygghet att veta att det finns garanti kvar på badrummet. 

Även om ni har tio års garanti håller renoveringen dock längre än så. 

Hur mycket kostar en badrumsrenovering? 

En badrumsrenovering är en stor investering, som kostar från omkring 50 000 kronor och uppåt. Kostnaden beror dels på badrummets storlek, men framför allt på materialvalen. Väljer ni plastmatta blir det billigare, medan ett badrum av normalstorlek, med klinkergolv och kaklade väggar, kostar mellan 80 000 och 125 000. 

Om du vill räkna på vad renoveringen av ditt badrum kommer att kosta per kvadratmeter kan du utgå från att materialet kommer att kosta ungefär 5000 kronor per kvadratmeter, om du väljer de enklaste alternativen. Räkna dock med ungefär det dubbla om du vill ha material av standardkvalitet- sedan finns det ingen övre gräns.

Till materialkostnaden för en badrumsrenovering ska arbetskostnaden läggas. Här får du räkna att det kostar mellan 5000 och 10000 kronor per kvadratmeter, om arbetet ska göras från grunden. Ett mindre omfattande arbete, som enbart plattsättning, blir billigare. Hantverkarna har goda kontakter med återförsäljarna av byggmaterial, vilket gör att de kan köpa materialet till ett lägre pris än vad en privatperson kan göra.

Hur lång tid tar en badrumsrenovering?

Detta är en fråga som det inte är lätt att svara på. Svaret är beroende dels av badrummets storlek, men också av hur genomgripande arbetet som ska utföras är. Räkna dock med ungefär en vecka per kvadratmeter, vid en grundlig renovering.

Vad bör jag tänka på vid en badrumsrenovering?

Viktigast är att säkerställa att arbetet blir fackmannamässigt utfört. I annat fall kan du bli utan ersättning från ditt försäkringsbolag. Bor du i bostadsrätt kan en felaktigt utförd badrumsrenovering också ge upphov till skador på omkringliggande lägenheter, vilket kan leda till att du blir skadeståndsskyldig. Välj därför alltid en firma som är certifierad av någon av branschorganisationerna. 

Ett annat tips är att kosta på golvet ett dyrare material än väggarna. Golvet utsätts för mer slitage, och gör dessutom mycket för helhetsintrycket av badrummet. 

Vad kan jag göra själv vid en badrumsrenovering?

Det är möjligt att göra en hel badrumsrenovering på egen hand, även som lekman. Detta är dock inget som rekommenderas, eftersom risken är stor att den som inte är van gör något fel. Det måste kunna bevisas att alla steg i badrumsrenoveringen har gjorts i enlighet med någon av de två branschstandarder som finns, annars får du ingen ersättning från ditt försäkringsbolag om en skada skulle uppstå.

Vad är det för skillnad mellan att göra en badrumsrenovering i ett småhus och i en bostadsrätt?

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för yt- och tätskikten i badrummet, medan bostadsrättsföreningen har ansvar för rören ända fram till golvbrunnen. Många bostadsrättsföreningar har inskrivet i sina stadgar att badrum endast får renoveras av hantverkare med våtrumslicens. Detta är en garanti för att arbetet blir fackmannamässigt utfört, vilket är ett krav för att försäkringsbolaget ska betala ut ersättning i händelse av skada. Därför är det alltid en bra idé att anlita en licensierad hantverkare för att renovera ditt badrum. 

Vissa arbeten kan kräva bygganmälan eller bygglov från kommunen, och dessa tillstånd ska sökas innan arbetet inleds. Om din badrumsrenovering omfattar ingrepp i bärande väggar, omdragning av avlopp eller stamledningar, eller ändringar i ventilationssystemet, ska kommunen oftast ge sitt tillstånd. Mer information finns på Umeå webbplats.

Tänk också på att ett stambyte kan innebära att badrummet måste göras om. Kontrollera därför med din förening om ett stambyte är nära förestående innan du börjar planera din badrumsrenovering. I annat fall kanske ditt nyrenoverade badrum rivs ut när det är dags för stambyte.

Om du bor i ett småhus med äganderätt har du inte lika många regler att förhålla dig till. Kravet på att badrumsrenoveringen ska vara fackmannamässigt utförd gäller dock även här, om du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag om det uppstår skador i badrummet.

Vad ska jag tänka på vid badrumsrenovering i radhus?

Om du bor i ett par- eller radhus kan skador i ditt badrum också ge upphov till skador hos grannen. Får du ingen ersättning för skadorna från ditt försäkringsbolag blir det mycket dyrt för dig, när du även ska betala för skadorna hos grannen. Därför är det viktigt att badrumsrenoveringen blir fackmannamässigt utförd.

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Ska badrumsrenoveringen göras enligt GVK eller BKR? Vad är skillnaden mellan de två?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Det finns två standarder för badrumsrenovering, som båda räknas som fackmannamässiga utföranden. Dessa standarder har utfärdats av organisationerna Byggkeramikrådet (BKR) och Svensk våtrumskontroll (GVK). Byggkeramikrådet utfärdar ett s.k. Kvalitetsdokument för renoveringar som följt deras standard, medan Svensk våtrumskontroll kallar sina intyg, som utfärdats enligt standarden Säkra våtrum, för Våtrumsintyg. \n\nDen aktuella utgåvan av GVK:s branschregler är Säkra Våtrum 2016:1. Reglerna revideras dock vart femte år, och nya regler kommer därför att träda i kraft i januari 2021.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Hur ofta måste en badrumsrenovering göras?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Om ni anlitar en professionell hantverkare med våtrumslicens får ni ett våtrumsintyg när arbetet är slutfört. Detta intyg ger er tio års garanti på arbetet. Intyget gör även att ni kan få mer pengar för bostaden, vid en eventuell försäljning, eftersom det ger köparen en trygghet att veta att det finns garanti kvar på badrummet. \n\nÄven om ni har tio års garanti håller renoveringen dock längre än så. “}},{“@type”:”Question”,”name”:”Hur mycket kostar en badrumsrenovering? “,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”En badrumsrenovering är en stor investering, som kostar från 25 000 kronor och uppåt. Kostnaden beror dels på badrummets storlek, men framför allt på materialvalen. Väljer ni plastmatta blir det billigare, medan ett badrum av normalstorlek, med klinkergolv och kaklade väggar, kostar mellan 80 000 och 125 000. \n\nOm du vill räkna på vad renoveringen av ditt badrum kommer att kosta per kvadratmeter kan du utgå från att materialet kommer att kosta ungefär 5000 kronor per kvadratmeter, om du väljer de enklaste alternativen. Räkna dock med ungefär det dubbla om du vill ha material av standardkvalitet- sedan finns det ingen övre gräns.\n\nTill materialkostnaden för en badrumsrenovering ska arbetskostnaden läggas. Här får du räkna att det kostar mellan 5000 och 10000 kronor per kvadratmeter, om arbetet ska göras från grunden. Ett mindre omfattande arbete, som enbart plattsättning, blir billigare. Hantverkarna har goda kontakter med återförsäljarna av byggmaterial, vilket gör att de kan köpa materialet till ett lägre pris än vad en privatperson kan göra.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Hur lång tid tar en badrumsrenovering?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Detta är en fråga som det inte är lätt att svara på. Svaret är beroende dels av badrummets storlek, men också av hur genomgripande arbetet som ska utföras är. Räkna dock med ungefär en vecka per kvadratmeter, vid en grundlig renovering.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vad bör jag tänka på vid en badrumsrenovering?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Viktigast är att säkerställa att arbetet blir fackmannamässigt utfört. I annat fall kan du bli utan ersättning från ditt försäkringsbolag. Bor du i bostadsrätt kan en felaktigt utförd badrumsrenovering också ge upphov till skador på omkringliggande lägenheter, vilket kan leda till att du blir skadeståndsskyldig. Välj därför alltid en firma som är certifierad av någon av branschorganisationerna. \n\nEtt annat tips är att kosta på golvet ett dyrare material än väggarna. Golvet utsätts för mer slitage, och gör dessutom mycket för helhetsintrycket av badrummet. “}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vad kan jag göra själv vid en badrumsrenovering?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Det är möjligt att göra en hel badrumsrenovering på egen hand, även som lekman. Detta är dock inget som rekommenderas, eftersom risken är stor att den som inte är van gör något fel. Det måste kunna bevisas att alla steg i badrumsrenoveringen har gjorts i enlighet med någon av de två branschstandarder som finns, annars får du ingen ersättning från ditt försäkringsbolag om en skada skulle uppstå.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vad är det för skillnad mellan att göra en badrumsrenovering i ett småhus och i en bostadsrätt?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för yt- och tätskikten i badrummet, medan bostadsrättsföreningen har ansvar för rören ända fram till golvbrunnen. Många bostadsrättsföreningar har inskrivet i sina stadgar att badrum endast får renoveras av hantverkare med våtrumslicens. Detta är en garanti för att arbetet blir fackmannamässigt utfört, vilket är ett krav för att försäkringsbolaget ska betala ut ersättning i händelse av skada. Därför är det alltid en bra idé att anlita en licensierad hantverkare för att renovera ditt badrum. \n\nVissa arbeten kan kräva bygganmälan eller bygglov från kommunen, och dessa tillstånd ska sökas innan arbetet inleds. Om din badrumsrenovering omfattar ingrepp i bärande väggar, omdragning av avlopp eller stamledningar, eller ändringar i ventilationssystemet, ska kommunen oftast ge sitt tillstånd. Mer information finns på Umeå webbplats.\n\nTänk också på att ett stambyte kan innebära att badrummet måste göras om. Kontrollera därför med din förening om ett stambyte är nära förestående innan du börjar planera din badrumsrenovering. I annat fall kanske ditt nyrenoverade badrum rivs ut när det är dags för stambyte.\n\nOm du bor i ett småhus med äganderätt har du inte lika många regler att förhålla dig till. Kravet på att badrumsrenoveringen ska vara fackmannamässigt utförd gäller dock även här, om du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag om det uppstår skador i badrummet.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Vad ska jag tänka på vid badrumsrenovering i radhus?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Om du bor i ett par- eller radhus kan skador i ditt badrum också ge upphov till skador hos grannen. Får du ingen ersättning för skadorna från ditt försäkringsbolag blir det mycket dyrt för dig, när du även ska betala för skadorna hos grannen. Därför är det viktigt att badrumsrenoveringen blir fackmannamässigt utförd.”}}]}

Kontakta oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.